ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
167 مشاهده
پاسخ : سال                                      درصد 1377                                     18....
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
168 مشاهده
پاسخ : با توجه به اينکه کمترين مانده در روز افتتاح حساب صفر است. به اين روز سودي تعلق نخواهد گرفت
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
298 مشاهده
پاسخ : شوراي پول و اعتبار در نهصد و هشتاد و يکمين جلسه مورخ 15/4/1381 مقرر نمود: الف) سود سپرده ه...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
175 مشاهده
پاسخ : از زمان (روز) افتتاح حساب سه ماه پيوسته مي‌باشد. به ماههاي کامل شمسي با توجه به حداقل ماند...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
196 مشاهده
پاسخ : سهم سود به صورت ماهانه قابل محاسبه و پرداخت به مشتريان است.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 14 نتیجه