ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
161 مشاهده
پاسخ: ١) سپرده قرض الحسنه ايي است که مختص دانش آموزان افتتاح مي گردد .  ٢) پس ازتأمين مبلغ ٨٠٠٠٠ ...
نمایش 3 نتیجه