ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
170 مشاهده
پاسخ : بند 1 از بخش ب آئين‌نامه اجرايي گشايش اعتبار اسنادي اتکايي و تنزيل اسناد اعتبار اسنادي صاد...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
194 مشاهده
پاسخ : با توجه به ماهيت عقد خريد دين، پس از خريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
201 مشاهده
پاسخ : به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
208 مشاهده
0 امتیاز
193 مشاهده
پاسخ : بر اساس تکلیف مقرر در ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 10 نتیجه