ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
پاسخ: تاریخ پاسخ: 22/10/1399 بله تا زمان پایان برگ‌های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ...
0 امتیاز
172 مشاهده
پاسخ : برای صدور دسته چک جدید حداقل 80 درصد دسته چک دریافتی می بایست پاس شده باشد. تعداد برگ های ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
173 مشاهده
پاسخ : خير؛ افتتاح حساب جاري و صدور دسته چک براي شرکتهاي منحل شده در حال تصفيه امکان پذير نيست.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
204 مشاهده
پاسخ : چک صرفاٌ به عنوان يکي از ابزارهاي برداشت از حساب قرض‌الحسنه جاري در نظر گرفته شده و ابزاره...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 22 نتیجه