ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
304 مشاهده
پاسخ : چنانچه تاريخ انعقاد قرارداد مشارکت مدني في ما بين بانک و مشتري، قبل از “دستورالعمل ا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
174 مشاهده
پاسخ : مطابق ماده 11 دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات مصوب شوراي محترم پول و ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه