ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
195 مشاهده
پاسخ : بر اساس دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول اعتبار موضوع مب/2823...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه