ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
185 مشاهده
پاسخ : منظور از به کارگيري عبارت ”ذينفع واحد“ در بند 4-1 از ماده يک دستورالعمل ”طبقه‌بندي دارايي‌...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه