ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
190 مشاهده
پاسخ : اعمال تخفيف تنها در مورد عقود مبادله‌اي، و نه عقود مشارکتي، امکان‌پذير است. همچنین همه عوا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
205 مشاهده
نمایش 2 نتیجه