ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
195 مشاهده
پاسخ : سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) عملیات ارسال پیام و مبادلات مالی بین بانکی همانند...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
53 مشاهده
پاسخ: بر اساس بخشنامه شماره 31595/94 مورخ 10/2/1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پ...
نمایش 6 نتیجه