ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
44 مشاهده
  پاسخ: مدت سفته ها بايد با سررسيد ضمانت نامه متناسب باشد و اصلح است با رعايت مقررات نسبت به اخذ...
0 امتیاز
172 مشاهده
نمایش 2 نتیجه