ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
178 مشاهده
پاسخ : مالي باشند (نظير برات، سفته و چک)؛ قابل انتقال به غير باشند؛ مدت‌دار باشند؛ متعهد اصلي (خر...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
140 مشاهده
پاسخ: اگرمدیون اصلی در ادای دین خود قصور کند بانک می تواند علیه مدیون اقامه دعوی کند. در بحث ضمان...
0 امتیاز
230 مشاهده
پاسخ: رئیس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان : از آنجایی‌...
نمایش 6 نتیجه