ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
200 مشاهده
پاسخ : در بخشنامه فوق اشاره شده و بعدها نيز در بخشنامه شماره نب/4429 مورخ 26/10/1369 مورد تأکيد و...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
226 مشاهده
پاسخ: ١) سرمایه گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی برای مشتریان امکان پذیر می باشد .  ٢) مدت این نوع سر...
0 امتیاز
184 مشاهده
پاسخ : حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بر مبنای مضاربی از مبالغ ت...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
183 مشاهده
پاسخ : نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت طي سالهاي 1381 الي 1383 تغييري ننموده و برابر با نرخ اع...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 9 نتیجه