ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
281 مشاهده
پاسخ : نرخ‌هاي سود اعلام شده، علي‌الاصول نرخ‌هاي علي‌الحساب مي‌‌باشد و سود قطعي که در پايان دوره ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
162 مشاهده
پاسخ : بر اساس بند (8) دستورالعمل اجرايي نگهداري حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب 27/6/1379 شوراي ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
196 مشاهده
پاسخ : به استناد بخشنامه شماره مب/545 مورخ 21/3/1384 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي؛ تاک...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
279 مشاهده
پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره مب/1799 مورخ 18/10/1382 بانک مرکزي، جايزه سپرده قانوني مربوط به انوا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
189 مشاهده
0 امتیاز
175 مشاهده
پاسخ : در نظام بانکداري بدون ربا، بانکها نمي توانند به هيچ يک از سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ر...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 8 نتیجه