ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
363 مشاهده
پاسخ : براساس بند (ب) بخشنامه  مب/ 1968 مورخ 29/11/1382 ، ضمانت‌نامه‌ها و انواع اعتبارات اسنادي د...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه