ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
190 مشاهده
پاسخ : با توجه به صفحات 136 لغايت 145 کتاب طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه