ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
171 مشاهده
پاسخ : وفق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، اعطاي تسهيلات ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
37 مشاهده
پاسخ: تصمیم گیری در خصوص تعیین ویژگی‌های ضامنین، انواع ضمانت ها و وثایق تسهیلات در حیطه اختیارات ...
نمایش 2 نتیجه