ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
336 مشاهده
پاسخ : موضوع ”شرايط خاص و مقرر در ضمانت‌نامه“ نيز عنداللزوم در وهله نخست توسط ذينفع و ضمانت‌خواه ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
147 مشاهده
پاسخ: ضمانت‌نامه توسط بانک، براساس تقاضاي ضمانت‌خواه و به نفع ذينفع ضمانت‌نامه صادر مي‌شود. در صو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 8 نتیجه