ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
217 مشاهده
پاسخ : بر اساس مفاد بند (1-1) دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري به شماره بخشنامه شما...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه