ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
112 مشاهده
پاسخ: جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عمل...
0 امتیاز
201 مشاهده
پاسخ: در سال 1384 حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانک‌هاي دولتي براي کليه بخشهاي اقتصادي در سط...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
290 مشاهده
پاسخ : در سال 1384 حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانک‌هاي دولتي براي کليه بخشهاي اقتصادي در س...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
180 مشاهده
پاسخ : سقف تسهيلات قرض‌الحسنه جهت ازدواج براي هريک از زوجين معادل 3 ميليون ريال و وديعه مسکن 2 مي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 32 نتیجه