ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
209 مشاهده
پاسخ : طبق بخشنامه شماره مب/1284 مورخ 2/4/1387 که بر اساس مصوبه مورخ 22/2/1387 کميسون اعتباري صاد...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
125 مشاهده
پاسخ: با توجه به دستورالعمل های صادره از طرف بانک مرکزی شرایط اعطاء این نوع تسهیلات امکان پذیر نی...
نمایش 3 نتیجه