ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
151 مشاهده
پاسخ : سود سپرده های کوتاه مدت تعداد روزهای سال ×100 /نرخ × کمترین مانده روز=سود روزانه مجموع سود...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه