ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
413 مشاهده
پاسخ : مستفاد از قوانين و مقررات بانکي موضوعه از جمله مفاد آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون عمليات ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
127 مشاهده
پاسخ: عقود معينه: عقودي هستند که از ديرباز بين افراد متداول و داراي نام مشخص هستند و همچنين آثار ...
0 امتیاز
189 مشاهده
پاسخ : در فرهنگ بانکی مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
256 مشاهده
پاسخ: نقل ذمه به ذمه و ضم ذمه به ذمه است
0 امتیاز
357 مشاهده
پاسخ : با توجه به شکل‌گيري ماهيت حقوقي حساب مشترک در قالب عقد شرکت، ذکر اين مقدمه ضروري است که از...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
331 مشاهده
پاسخ : طبق ماده 774 قانون مدني: ”مال مرهون بايستي عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است“ لذا ب...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 7 نتیجه