ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
178 مشاهده
پاسخ : مطابق تبصره (1) اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه