ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
228 مشاهده
پاسخ : به استناد ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي صرفاً تاکيد بر ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
185 مشاهده
پاسخ : طبق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اعطاي تسهيلات عنداللزوم به...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه