ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
174 مشاهده
پاسخ : آن دسته از اسنادي است که از شرايط ذيل برخوردار باشند: مالي باشند (نظير برات، سفته و چک)؛ ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه