ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
177 مشاهده
پاسخ : به استناد ماده 11 دستورالعل اجرايي مشارکت مدني، اداره امور شرکت مدني، طبق قرارداد مي تواند...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
169 مشاهده
0 امتیاز
178 مشاهده
پاسخ : در خصوص دوام مشارکت مدني تحت عنوان مشارکت دوران بهره‌برداري؛ بر اساس فراز پاياني ماده 9 سي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
206 مشاهده
پاسخ : نرخ سود تسيلات، در صورت تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي همچون ساير عقود غيرمشارکتي خو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
153 مشاهده
پاسخ : ماده 4 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني، اشعار مي دارد: مشارکت مدني پس از اتمام موضوع شرکت تص...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه