ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
138 مشاهده
پاسخ: هزینه مطالبات سوخت شده Bad debt expense یکی از اقلام صورت‌های مالی سود و زیان هزینه مطالبات...
0 امتیاز
39 مشاهده
پاسخ: مطالبات بانک شامل انواع تسهيلات اعطائي، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه هاي پرداخ...
0 امتیاز
127 مشاهده
نمایش 5 نتیجه