ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
199 مشاهده
پاسخ : بر اساس دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول اعتبار موضوع مب/2823...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
228 مشاهده
پاسخ : به استناد ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي صرفاً تاکيد بر ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 6 نتیجه