ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
181 مشاهده
پاسخ : احراز اصالت چک بايد در چارچوب ماده 28 دستورالعمل و شناسايي ارائه‌دهنده آن وفق بند 27ـ9 دست...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه