ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
345 مشاهده
پاسخ : افتتاح حساب جاري صرفاً براي افراد مقيم و براي اشخاص حقوقي به ثبت رسيده در ايران (از جمله م...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
188 مشاهده
پاسخ :  اگرچه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نزد يکديگر با رعايت کليه مقررات ذيربط...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
188 مشاهده
پاسخ : مفاد ماده 44 دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ 3/6/1379 شورا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
182 مشاهده
پاسخ : به استناد مفاد بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379 اين مديريت کل، سياستهاي اعتباري سيستم ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 17 نتیجه