ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
160 مشاهده
پاسخ : با توجه به اينکه سپرده هاي بانکها و موسسات اعتباري مجاز ( اعم از دولتي و غيردولتي) نزد ساي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
205 مشاهده
پاسخ : به استناد بند 2 بخشنامه شماره مب/ 77 مورخ 5/3/1386، موسسه اعتباري زماني محق به محاسبه و در...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه