ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
193 مشاهده
پاسخ : بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي، بن کارتها به کارت هاي بانام، ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه