ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
177 مشاهده
0 امتیاز
181 مشاهده
پاسخ : مطابق با بند 2 نهصد و چهل و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ 27/6/1379 نرخ سود علي‌...
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
187 مشاهده
پاسخ : مطابق با بند 2 از مصوبات نهصد و چهل و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 27/6/1379، نرخ ...
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
163 مشاهده
پاسخ : در سال 1384 به موجب بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1384 که براي کليه بانک‌هاي دولتي و هم‌چ...
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
175 مشاهده
پاسخ : نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي يکساله نزد بانکهاي دولتي در سال 1384، 13 درصد مي‌باشد.
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
365 مشاهده
پاسخ : نرخ سود علي‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاري پنج‌ساله در سال 1382 هفده درصد تعيين گرديده است.
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
188 مشاهده
پاسخ : نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نزد بانک‌هاي دولتي در دامنه 7 درصد (سپرده‌هاي کوتاه...
 • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
 • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 19 نتیجه