ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
47 مشاهده
0 امتیاز
40 مشاهده
پاسخ: با توجه به اینکه مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد، لذا ب...
0 امتیاز
180 مشاهده
پاسخ : براساس مصوبه مورخ 14/2/1355 شوراي پول و اعتبار داراي مفهوم مشخصي است که داراي چند ويژگي مه...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
164 مشاهده
0 امتیاز
184 مشاهده
پاسخ : بر اساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC)، فعاليت‌هاي دامپزشکي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 36 نتیجه