ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
227 مشاهده
0 امتیاز
184 مشاهده
پاسخ : به استناد مفاد بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379 اين مديريت کل، سياستهاي اعتباري سيستم ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
228 مشاهده
پاسخ : اعطاي تسهيلات توسط بانک‌ها در چارچوب عقود مصوب در قانون عمليات بانکداري بدون ربا انجام مي‌...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه