ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
192 مشاهده
پاسخ : بررسي وضعيت خوشنامي و حسن شهرت متقاضي افتتاح حساب جاري بر عهده بانک مي‌باشد، هر چند انجام ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
169 مشاهده
پاسخ : الف) ارائه لاشه چک برگشتي به بانک ب) پاس شدن چک از حساب به همان مبلغ برگشتي ظرف مدت 10 روز...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
177 مشاهده
پاسخ : با توجه به بند (ج) ماده 7 و ماد 21 (آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
324 مشاهده
پاسخ : در ارتباط با نحوه عمل از حيث وجود سابقه چک برگشتي به منظور افتتاح حساب جاري يا صدور دسته چ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
345 مشاهده
پاسخ : در مورد تغيير مبلغ چک برگشتي لازم به ذکر است که پس از صدور گواهي نامه عدم  پرداخت راجع به ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
183 مشاهده
پاسخ : منع افتتاح حساب سپرده جديد اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري براي مشتريان داراي سابقه چک بر...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 10 نتیجه