ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
124 مشاهده
پاسخ : وفق بند 5 از ماده 18 دستورالعمل حساب جاري، يکي از روشهاي رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي ار...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
144 مشاهده
پاسخ : با توجه به صراحت متن ماده 6 فصل سوم دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار، موضوع بخ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 35 نتیجه