در یک نگاه:

شامل  کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف،قوانین و مقررات مرجع،مصوبات و لیست سیاست های پولی سالانه:

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملات ارزی و تعهد و يا تضمين پرداخت‌های ارزی با تصويب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصويب هيأت وزيران، تعيين کننده مقررات برای موسسات اعتباری غيربانکی و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

شامل کليه قوانين پولی و بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) ، لایحه قانونی اداره اموربانک ها ، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی ، قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی

 قوانین مرجعتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱قانون پولی و مالی کشور۱۳۵۱/۴/۱۸
(با ‌آخرين‌اصلاحات ‌تا ‌‌۱۳۵۱/۴/۱۱)
۲قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)۱۳۶۲/۶/۱۰
۳قانون مبارزه با پولشويي۱۳۸۶/۱۱/۱۸
۴قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۸۱/۲/۲۲۱۳۸۱/۱/۲۷
۶قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا۱۳۷۶/۱۲/۲۸۱۳۷۶/۱۱/۲۹
۷قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي۱۳۸۳/۱۰/۲۲
۸قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم۱۳۹۴/۱۲/۲۲۱۳۹۴/۱۲/۲۷
۹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۱۳۸۱/۱/۱۴۱۳۸۱/۱/۱۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۱۰‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی۱۳۷۶/۳/۲۴۱۳۷۶/۲/۱۷
۱۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۴/۹/۲
۱۲قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۶۹/۱/۱۹۱۳۶۸/۱۱/۱۱
۱۳قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۳/۹/۲۰۱۳۷۳/۱۰/۲۰
۱۴قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۹/۲/۱۱۱۳۷۹/۱/۱۷
۱۵قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۳/۷/۲۹۱۳۸۳/۶/۱۱
۱۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۹/۱۰/۲۲۱۵/۱۰/۱۳۸۹؛
اصلاحيه قانون ۱۳۹۰/۲/۵
۱۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۹۶/۱/۱۶۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۸قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)۱۳۸۵/۴/۱۱۳۸۵/۲/۳۱
۱۹قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۷۹/۲/۱۳۱۳۷۹/۱/۲۱
۲۰قانون محاسبات عمومي کشور۱۳۶۶/۶/۱۰
۲۱قانون تجارت۱۳۰۷/۴/۳۰
۲۲قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴۱۳۸۷/۵/۱۲
۲۳‌قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد۱۳۷۲/۶/۲۱
۲۴قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها۱۳۸۶/۴/۵
۲۵لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها۱۳۵۸/۱۱/۱۱۱۳۵۸/۹/۲۸مصوبات شوراي انقلاب
۲۶لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها۱۳۵۹/۳۳/۱۸۱۳۵۹/۲/۲۰مصوبات شوراي انقلاب
۲۷قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور۹۴/۷/۲۸۹۴/۷/۷

 

ردیفمصوبات هيأت وزيرانتاریخ ابلاغتاریخ تصویب
۱آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)۱۳۸۸/۱۲/۲۸
۲آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
۲۹/۷/۱۳۸۳۱۸/۵/۱۳۷۷
۳ آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد۲۴/۴/۱۳۷۶
۴‌آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ( آيين‌نامه تجهيز منابع پولي)۲۷/۹/۱۳۶۲
۵آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) (آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي) و اصلاحات بعدي۱۲/۱۰/۱۳۶۲
۶آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ۱۷/۱۲/۱۳۶۲
۷‌آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ۱۷/۱۲/۱۳۶۲
۸تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)۱۲/۵/۱۳۹۰۲/۵/۱۳۹۰
۹تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)۱۲/۵/۱۳۹۰۲/۵/۱۳۹۰
۱۰آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
۲۰/۰۴/۱۳۸۶
۱۱آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها۱۵/۰۵/۱۳۹۲۰۲/۰۵/۱۳۹۲
۱۲دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران۱۳/۰۶/۱۳۷۹
۱۳چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها۱۵/۰۸/۱۳۹۷۱۴/۰۸/۱۳۹۷
۱۴آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها۳۰/۱۰/۱۳۸۶۳۰/۱۰/۱۳۸۶
۱۵آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)۰۷/۰۷/۱۳۹۴۱۰/۰۶/۱۳۹۴
۱۶دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۷آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۸آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار ۲۶/۱۲/۱۳۸۶۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۹آيين‌نامه بانکداري دولتي۱۹/۰۴/۱۳۹۲۲۲/۰۲/۱۳۹۲
۲۰آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور۰۴/۰۵/۱۳۹۴۰۴/۰۴/۱۳۹۴
۲۱آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۲آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي۱۹/۱۱/۱۳۹۴۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۳آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي۰۳/۰۲/۱۳۸۷۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۴آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها۲۵/۸/۱۳۷۳
۲۵آیين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشویی۱۴/۰۹/۱۳۸۸۱۱/۰۹/۱۳۸۸

شامل کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف

 بخشنامه هاتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱دستورالعمل اجرائي جعاله۱۹/۱/۱۳۶۳
۲دستورالعمل اجرائي اجاره به شرط تمليك۱۹/۱/۱۳۶۳
۳دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه ۲۰/۶/۱۳۹۰۲۵/۵/۱۳۹۰
۴عقد خريد دين (آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري)۲۸/۶/۱۳۶۱
۵دستورالعمل اجرايي عقد استصناع ۲۰/۶/۱۳۹۰۲۵/۵/۱۳۹۰
۶دستور العمل اجرائي سرمايه گذاري مستقيم۱۹/۱/۱۳۶۳
۷دستور العمل اجرائي معاملات سلف۱۹/۱/۱۳۶۳
۸دستور العمل اجرائي فروش اقساطي مسکندستورالعمل اجرائي فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي وابزار كار دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تأسيسات۱۹/۱/۱۳۶۳
۹دستورالعمل اجرائي قرض‏الحسنه۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۰دستورالعمل اجرائي مزارعه۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۱دستورالعمل اجرائي مساقات۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۲دستورالعمل اجرائي مشارکت مدني۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۳دستورالعمل اجرائي مشارکت حقوقي۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۴دستورالعمل اجرائي مضاربه۱۹/۱/۱۳۶۳
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

شامل کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف

 سیاست های پولی سالانهتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۶۱۳۹۶/۰۵/۰۶
۲دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۵۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۳دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴۱۳۹۴/۰۲/۱۴۱۳۹۴/۰۲/۱۶
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
۴سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۵سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (ديماه)۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۶سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۷سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹۱۳۸۹/۰۱/۱۸
۸سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳
۹سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷۱۳۸۷/۰۵/۰۳
۱۰سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶۱۳۸۶/۰۲/۰۱
۱۱سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
۱۲سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴
۱۳سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳۱۳۸۳/۰۲/۱۹