در یک نگاه:

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملات ارزی و تعهد و يا تضمين پرداخت‌های ارزی با تصويب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصويب هيأت وزيران، تعيين کننده مقررات برای موسسات اعتباری غيربانکی و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

شامل کليه قوانين پولی و بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) ، لایحه قانونی اداره اموربانک ها ، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی ، قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی

 قوانین مرجعتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱قانون پولی و مالی کشور۱۳۵۱/۴/۱۸
(با ‌آخرين‌اصلاحات ‌تا ‌‌۱۳۵۱/۴/۱۱)
۲قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)۱۳۶۲/۶/۱۰
۳قانون مبارزه با پولشويي۱۳۸۶/۱۱/۱۸
۴قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۸۱/۲/۲۲۱۳۸۱/۱/۲۷
۶قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا۱۳۷۶/۱۲/۲۸۱۳۷۶/۱۱/۲۹
۷قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي۱۳۸۳/۱۰/۲۲
۸قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم۱۳۹۴/۱۲/۲۲۱۳۹۴/۱۲/۲۷
۹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۱۳۸۱/۱/۱۴۱۳۸۱/۱/۱۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۱۰‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی۱۳۷۶/۳/۲۴۱۳۷۶/۲/۱۷
۱۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۴/۹/۲
۱۲قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۶۹/۱/۱۹۱۳۶۸/۱۱/۱۱
۱۳قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۳/۹/۲۰۱۳۷۳/۱۰/۲۰
۱۴قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۹/۲/۱۱۱۳۷۹/۱/۱۷
۱۵قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۳/۷/۲۹۱۳۸۳/۶/۱۱
۱۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۹/۱۰/۲۲۱۵/۱۰/۱۳۸۹؛
اصلاحيه قانون ۱۳۹۰/۲/۵
۱۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۹۶/۱/۱۶۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۸قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)۱۳۸۵/۴/۱۱۳۸۵/۲/۳۱
۱۹قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۷۹/۲/۱۳۱۳۷۹/۱/۲۱
۲۰قانون محاسبات عمومي کشور۱۳۶۶/۶/۱۰
۲۱قانون تجارت۱۳۰۷/۴/۳۰
۲۲قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴۱۳۸۷/۵/۱۲
۲۳‌قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد۱۳۷۲/۶/۲۱
۲۴قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها۱۳۸۶/۴/۵
۲۵لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها۱۳۵۸/۱۱/۱۱۱۳۵۸/۹/۲۸مصوبات شوراي انقلاب
۲۶لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها۱۳۵۹/۳۳/۱۸۱۳۵۹/۲/۲۰مصوبات شوراي انقلاب
۲۷قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور۹۴/۷/۲۸۹۴/۷/۷

 

ردیفمصوبات هيأت وزيرانتاریخ ابلاغتاریخ تصویب
۱آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بدون ربا(بهره)۱۳۸۸/۱۲/۲۸
۲آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
۲۹/۷/۱۳۸۳۱۸/۵/۱۳۷۷
۳ آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد۲۴/۴/۱۳۷۶
۴‌آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ( آيين‌نامه تجهيز منابع پولي)۲۷/۹/۱۳۶۲
۵آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) (آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي) و اصلاحات بعدي۱۲/۱۰/۱۳۶۲
۶آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ۱۷/۱۲/۱۳۶۲
۷‌آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) ۱۷/۱۲/۱۳۶۲
۸تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)۱۲/۵/۱۳۹۰۲/۵/۱۳۹۰
۹تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)۱۲/۵/۱۳۹۰۲/۵/۱۳۹۰
۱۰آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
۲۰/۰۴/۱۳۸۶
۱۱آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها۱۵/۰۵/۱۳۹۲۰۲/۰۵/۱۳۹۲
۱۲دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران۱۳/۰۶/۱۳۷۹
۱۳چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها۱۵/۰۸/۱۳۹۷۱۴/۰۸/۱۳۹۷
۱۴آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها۳۰/۱۰/۱۳۸۶۳۰/۱۰/۱۳۸۶
۱۵آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)۰۷/۰۷/۱۳۹۴۱۰/۰۶/۱۳۹۴
۱۶دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۷آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۸آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار ۲۶/۱۲/۱۳۸۶۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۱۹آيين‌نامه بانکداري دولتي۱۹/۰۴/۱۳۹۲۲۲/۰۲/۱۳۹۲
۲۰آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور۰۴/۰۵/۱۳۹۴۰۴/۰۴/۱۳۹۴
۲۱آيين نامه نظام بانکداري الکترونيکي۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۲آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي۱۹/۱۱/۱۳۹۴۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۳آيين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي۰۳/۰۲/۱۳۸۷۲۲/۱۲/۱۳۸۶
۲۴آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها۲۵/۸/۱۳۷۳
۲۵آیين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشویی۱۴/۰۹/۱۳۸۸۱۱/۰۹/۱۳۸۸

شامل کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف

 سیاست های پولی سالانهتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۶۱۳۹۶/۰۵/۰۶
۲دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۵۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۳دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴۱۳۹۴/۰۲/۱۴۱۳۹۴/۰۲/۱۶
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
۴سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۵سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (ديماه)۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۶سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۷سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹۱۳۸۹/۰۱/۱۸
۸سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳
۹سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷۱۳۸۷/۰۵/۰۳
۱۰سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶۱۳۸۶/۰۲/۰۱
۱۱سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
۱۲سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴
۱۳سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳۱۳۸۳/۰۲/۱۹