بایگانی‌های اعتبارات | ویکی بانک24
دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ 25 آگوست 2018

دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷

ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ توسط مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي   شماره بخشنامه: ۱۴۹۶۶۴‏ تاريخ: ۰۴‏/۰۵‏/۱۳۹۷           کليه مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، موسسات اعتباري غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک  عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل:   تبصره ۱ ماده ۳ ‏- مبلغ […]